İkamet İzni

Esra Grup Binlerce müşteri ve sonuçlanmış binlerce ikamet dosya ile her an yanınızda…

İkametle ilgili tüm işlemler ve gerekli evrakların hazırlanışı bünyemizde hazırlanmaktadır.

Tüm detaylar için lütfen bilgi alınız.

Genel Bilgi

Türkiye de 90 günden fazla kalacak olan yabancıların İKAMET İZNİ almaları gerekmektedir.

Ükemizde vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni alması zorunludur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır. Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden ikamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

Yabancı oturma izni için gerekli evraklar

1.Kısa Dönem İkamet İzni için gerekli belgeler

 • Noter onaylı kira sözleşmesi veya misafir olarak bir yerde kalınacaksa ev sahibinin noter onaylı taahhütnamesi
 • Misafir olarak kalınacaksa taahhütname veren kişinin maaş bordrosu
 • Özel sağlık sigortası
 • Otelde kalacaklar için kalınacak süre boyunca alınmış provizyon belgesi
 • Yabancının yanında çocuğu bulunması durumunda babadan alınmış izin belgesi (bu belge apostil onaylı olması gerekmektedir.
 • Pasaport fotokopisi (latin harfleri bulunmaması durumunda Türkçe tercüme ve noter onayı gereklidir.
 • 4 adet fotoğraf
 • Turizm bölgelerimiz dışında kalan (İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve kıyı şeridi illerimizin haricinde ikamet edecek yabancılar) bir veya iki senelik ikamet izni alamayabilirler)

2. Aile İkamet İzni için gerekli belgeler

Türk vatandaşlarıyla evli olanlar için

İlk başvuru
Başvuru sahibi tarafından;

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport yada seyahat belgesinin orjinali ve fotokopisi
 • 4 fotoğraf
 • Evliliğe ilişkin belge
 • Kefil tarafından (Başvuru sürecinde bulunmalı)
 • Kimlik kartının orjinali ve fotokopisi
 • Yaşamını sürdürmek için yeterlilik ve sürdürebilirliğe ilişkin belge

3.Öğrenci İkamet İzni için gerekli belgeler

3.1.İlk-Orta Eğitim
3.1.1.İlk başvuru

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport yada seyahat belgesinin orjinali ve fotokopisi
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilcilerinden alınmış ilgili vize.
 • 4 fotoğraf
 • Yeterlilik hakkında tebligat

4.Daimi İkamet İzni için gerekli belgeler

4.1. Son 8 yıl içinde Türkiye’de sürekli bulunan yabancılar için İkamet izni
4.1.1. İlk başvuru

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport yada seyahat belgesinin orjinali ve fotokopisi
 • Eski ikamet izni belgesinin teslimi
 • 2 Fotoğraf
 • Son 3 yıl içinde devletten hiçbir sosyal yardım alınmadığına dair belge.